Omdat details het verschil maken

Hulp nodig?

Privacy Statement

RECLAME-SPECIALIST.NL zal de gegevens van de gebruikers van de website van RECLAME-SPECIALIST.NL uitsluitend verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. RECLAME-SPECIALIST.NL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels en privacywetgeving in acht.

Actief verstrekte informatie

U kunt de website van RECLAME-SPECIALIST.NL anoniem raadplegen. Alleen als u via de website van RECLAME-SPECIALIST.NL de prijzen wilt inzien, is registratie vereist. Op de registratiepagina kan RECLAME-SPECIALIST.NL u vragen om voor het lidmaatschap persoonsgegevens op te geven zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres en/of e-mail adres. Alleen het verstrekken van een e-mail adres, wachtwoord, voornaam, achternaam, KvK-nummer en BTW-nummer zijn verplicht voor registratie. Bij registratie wordt duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht zijn in te vullen.

RECLAME-SPECIALIST.NL zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens enkel gebruiken voor het beheer van haar eigen diensten en/of faciliteiten. Nimmer zullen deze gegevens aan derden worden verstrekt.

Passief verstrekte informatie

Indien u over het Internet surft stelt u (wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent) beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het “IP-adres”, besturingssysteem en de Internet browser van uw PC. Met deze informatie kan de kwaliteit en toegankelijkheid van internetpagina’s worden verbeterd. Voor zover RECLAME-SPECIALIST.NL dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem verwerkt. RECLAME-SPECIALIST.NL houdt bijvoorbeeld niet bij welke Internet browser een bepaalde bezoeker gebruikt, maar zou bij kunnen houden hoeveel procent van de bezoekers van deze website een bepaalde Internet browser gebruikt.

Voor deze analyse maakt RECLAME-SPECIALIST.NL gebruik van Google Analytics, dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Account

Indien u zich heeft aangemeld of bent aangemeld op de website van RECLAME-SPECIALIST.NL kunt u uw persoonlijke gegevens altijd inzien o fwijzigen. Dit kunt u doen door naar uw accountl pagina (“Mijn account”) op de website te gaan. Hier heeft u de mogelijkheid tot inzage en aanpassing van bepaalde gegevens. Het is echter niet mogelijk om uw account volledig te verwijderen. Indien u uw account geheel wenst te verwijderen neem dan contact met ons op, dan zullen wij uw account verwijderen.

Gebruik persoonsgegevens

In basis gebruikt RECLAME-SPECIALIST.NL uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in uw gegevens of klachten over privacy richt u aan:

Reclame-specialist.nl BV
Papesestraat 5
6851 DS Huissen
Nederland

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Verder bewaren en gebruiken wij alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze Algemene Voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op Internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

In het geval wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden.

Op verzoek verlenen wij aan de gebruikers van de website van RECLAME-SPECIALIST.NL toegang tot alle informatie die wij van hen vasthouden. Tevens bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze website gelden de Algemene Voorwaarden van RECLAME-SPECIALIST.NL, waaronder dit Privacy Statement. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

0/5 (0 Reviews)